Demonstration mod Jehovas Vidner – styrker Jehovas Vidner

I forbindelse med Jehovas Vidners internationale stævne i Brøndby i juli 2019, er der planlagt en demonstration mod sekten. Initiativtagerne af denne demonstration bør kraftigt overveje om det er en god idé. Jeg er bekendt med at motivet til demonstrationen er at gøre opmærksom på mulige overtrædelser af menneskerettighederne. Imidlertid vil en sådan demonstration desværre... Continue Reading →

Reklamer

Kampen mod ensomheden

Da jeg forlod Jehovas Vidner for mere end et årti siden, var noget der ramte mig ensomheden. Jeg havde ganske vist prøvet at forberede mig mentalt på ensomheden, tabet at alle venner og min store omgangskreds. Det er naturligt for de fleste Jehovas Vidner at have en stor omgangskreds. Uanset at man prøver at forberede... Continue Reading →

Hotline til ofre for sekter

Efter en massiv dækning af Jehovas Vidner de senseste dage på TV2 står jeg tilbage med en oplevelse af at intet bliver gjort. Der er ingen som ønsker at tage ansvar. Flere udstødte står frem og er mærket for livet, og har ikke fået den hjælp de har haft brug for. Formanden for foreningen for... Continue Reading →

Flygtede ud af Jehovas Vidner

Collins Opuku fortæller i en artikel på TV2 om sin ekstreme opvækst i Jehovas Vidner. Heldigvis er Collins kommet stærk ud på den anden side. Jeg er på det seneste blevet overrasket over flere ekstreme tilfælde af opvækst Jehovas Vidner. Jeg håber at danske politikere med indflydelse snart får øjnene op for den kristne ekstremismes... Continue Reading →

Jehovas Vidner – ejendomsspekulanter?

Igennem de seneste par årtier er der i Danmark set en stigende aktivitet omkring salg af rigssale og produktionsfaciliteter (Jehovas Vidners mødesale). Der ses typisk en model hvor man sælger flere eksisterende bygninger og køber en ny grund, hvor der der opføres en rigssal som skal dække et større geografisk område. Fidusen for Jehovas Vidner... Continue Reading →

Læk af Jehovas Vidners regionalstævne 2017

Igen er det lykkes for efterjv at kunne lække Jehovas Vidners årlige regionalstævne i 2017. Jeg er blevet spurgt til hvorfor jeg vælger at offentliggøre Jehovas Vidners stævner. Dette skyldes at jeg mener at Jehovas Vidners stævner er en udmærket måde at gøre opmærksom på Jehovas Vidners ekstremistiske adfærd. Vagttårnet forsøger at forhindre offentligheden i at... Continue Reading →

Følg den der følger sandheden

Johan Wolfgang Goethe (1749–1832), tysk filosof og videnskabsmand, havde en særdeles vigtig pointe, som rammer plet omkring forførelse gennem religion. Følg den mand, der søger Sandheden, men flygt fra ham, der har fundet den Når først kritisk tankegang forbydes er der et alvorligt problem med enhver religiøs eller politisk bevægelse. Jeg ser at Jehovas Vidner... Continue Reading →

Blog på WordPress.com.

Up ↑