JW.org undlader behørigt omtale af retssager om seksuelt misbrug af børn

Det er efterhånden mange år siden de første sager dukkede op, hvor mennesker var blevet svigtet af Jehovas Vidners ledelse. Det drejer sig om håndteringen seksuelt misbrug af mindreårige. Problemet består primært i at Jehovas Vidner i mange lande ikke har indberettet kendskab til seksuelt misbrug til de rette myndigheder. Gennem de senere år har... Continue Reading →

Blog på WordPress.com.

Up ↑